HOUSE OF VITURY

HOUSE OF VITURY הוא עסק של אישה צעירה ומוכשרת
אשר עושה מארזי פיצוחים & עוד עבור חברות ועסקים

טיפוגרפיה וצבעים

פלטת הצבעים של HOUSE OF VITURY משלבת צבעוניות של אדמה
יחד עם זיקה לשורשים.

הפונט הוא פונט ״אטלס״.

טיפוגרפיה וצבעים

פלטת הצבעים של HOUSE OF VITURY משלבת צבעוניות של אדמה
יחד עם זיקה לשורשים.

הפונט הוא פונט ״אטלס״.

98633A#

98633A#

שפה ויזואלית

השפה הויזואלית המלווה את המותג, היא חיבור לאדמה
וחיבור לשורשים (גם לשורשים המשפחתיים של משפחת בעלת העסק).

הפרויקט כלל בתוכו לוגו.

שפה ויזואלית

השפה הויזואלית המלווה את המותג, היא חיבור לאדמה
וחיבור לשורשים (גם לשורשים המשפחתיים של משפחת בעלת העסק).

הפרויקט כלל בתוכו לוגו.