כפר החתולים

כפר החתולים היא עמותה למען חתולי הרחוב
אשר הוקמה על ידי קובי בן יעקב, אשר במשך שנים
אסף חתולים פצועים מהרחוב ונתן להם טיפול רפואי.

קובי החליט להקים כפר עבור חתולי הרחוב אשר יספר
לחתולים מקום מחסה, אוכל וטיפול רפואי.

למען חתולי הרחוב

קובי מאמין שלכל חתול מגיעה הזדמנות
לכן, החלטנו גם אנחנו לתת לקובי הזדמנות
ולעצב לו בהתנדבות את מיתוג העמותה.

למען חתולי הרחוב

קובי מאמין שלכל חתול מגיעה הזדמנות
לכן, החלטנו גם אנחנו לתת לקובי הזדמנות
ולעצב לו בהתנדבות את מיתוג העמותה.

FACF0F#

FACF0F#

שפה ויזואלית

הפרויקט כלל בתוכו לוגו.

שפה ויזואלית

הפרויקט כלל בתוכו לוגו.